Projektavimas

1. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas:

 Rengiama pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai.

 

2. Griovimo projektai

Rengiami griovimo projektai.

1. Ypatingo statinio.  

2. Neypatingo statinio.

 

3. Statinių projektai

1. Rengiami gyvenamų statinių  (ūkinių pastatų, garažų, sodo namų ir t.t.) rekonstrukcijos projektai.

2. Rengiami gyvenamų  statinių (ūkinių pastatų, garažų,  sodo namų ir t.t.) nauji projektai.

3. Rengiami negyvenamųjų statinių projektai.

4. Rengiami kitos paskirties statinių projektai.

 

4. Kelių/gatvių ir teritorijų projektai

Rengiami kelių/gatvių ir teritorijų projektai. Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).

 

5. Projekto vadovo paslaugos
Ypatingo statinio projekto vadovo paslaugos.

 

6. Statybos techninės priežiūros paslaugos
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai; kiti statiniai.

 

7. Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius.

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius.

 

8. Technologinės kortelės

Rengiamos statybos darbų technologinės kortelės.