Apie mus

 


Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas. Projektuotojai, rengdami statinio projektus, dažniausiai nesprendžia su darbuotojų sauga ir sveikata susijusių klausimų, nurodytų statybos įstatyme, statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas”.Parengtuose statinio techniniuose projektuose nebūna pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendimų, nurodytų minimo 45 punkte, kurie padėtų užtikrinti geresnes darbo sąlygas ir tarsi duotų tinkamą toną darbams statybvietėje. Numatome konkrečias priemones ir būtinus darbus statybvietei paruošti, statomame objekte garantuoti atliekamų darbų technologiškumą, gerą kokybę, saugias darbo ir reikiamas darbo higienos sąlygas, gamtosaugos, apsaugos nuo gaisro, saugaus eismo reikalavimus.


Projekto vadovo paslaugos. Ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir teritorijų detaliojo planavimo specialisto paslaugos.

 


Statybos darbų technologijos projektai (technologinės kortelės).Technologinės kortelių tikslas – nustatyti technologinių procesų atlikimo variantus, siekiant užtikrinti reikiamą darbų kokybę, statybinių operacijų suderinimą laike ir erdvėje, darbų saugos užtikrinimą. Pagal statomo objekto didumą ir darbų sudėtingumą sudarome visam objektui, atskiram statiniui arba jo daliai. 


Vykdome statinio projektavimo/statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijas,Jūsų numatomame  statyti/rekonstruoti ar projektuojamame objekte. Užtikriname norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą statybvietėje bei projektavimo stadijoje.


Atliekami sodybų, gyvenamų namų, ūkinių pastatų, kelių –teritorijų (sklypo plano) ir griovimo projektavimo darbai.


Konsultacijos statybos klausimais.

Padedame parengti, pirminius - privalomus dokumentus, projektavimui.

Statyba sudėtingas procesas su gausybę statybinių medžiagų įvairovę, todėl taupant Jūsų laiką ir pinigus, parenkame statybines medžiagas ir palyginame su kitomis, pagal individualius poreikius.

Studentų konsultavimas statybos technologijos klausymais.


Statinių interjeras.

Originali idėja – jaukių namų pradžia. Viskas prasideda nuo idėjos, ne išimtis ir būsto interjeras. Juk būsto apdailai skirtos medžiagos taip ir liktų tik prekėmis, jeigu nebūtų idėjų, padedančių pasiekti šių medžiagų suderinamumo, tuo pačiu ir interjero stiliaus vientisumo. Galima teigti, jog interjero kūrimo pagrindas yra idėja, nuo kurios prasideda savų namų kūrimo procesas.